top

Izobraževanje za strokovne delavce
Za kolektive strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ponujamo izobraževanja s področja čustev, komunikacije, reševanja konfliktov, sodelovanja s starši, dela s težavnimi otroki in mladostniki. Vsebine prilagodimo tako predšolskemu kot osnovnošolskemu okolju. Izobraževanja so teoretično in praktično zastavljena, prednost naših izobraževanj pa je uporabnost, konkretni primeri in sproščeno vzdušje. Trenutno izvajamo izobraževanja z delavniškim načinom dela za skupine do 30 udeležencev z naslovom Čustvopedija in pa Rešimo se drame v komunikaciji s starši.ČUSTVOPEDIJA

je izobraževanje, kjer preko praktičnih primerov udeleženci spoznavajo kaj so čustva, njihovo strukturo in nastanek ter razlikujejo primernost in neprimernost čustev. Preko teoretične podlage in praktičnih vaj večajo razumevanje čustvenega odzivanja tako pri sebi, kot pri drugih.REŠIMO SE DRAME V KOMUNIKACIJI S STARŠI

Sodelovanje s starši strokovnim delavcem pogosto predstavlja izziv. Izobraževanje rešimo se drame v komunikaciji s starši je usmerjeno v razumevanje komunikacije med starši in strokovnimi delavci z vidika t.i. dramskega trikotnika oz. njegovih vlog: rešitelj, preganjalec in žrtev. Izhajamo iz konkretnih, praktičnih primerov in ponujamo tudi konkretne rešitve.INTERVIZIJA

Strokovni delavci se pri svojem delu srečujemo z različno težkimi situacijami (tako z otroki, kot s sodelavci) in vstopamo z njimi v živ in vzajemen odnos. Pri tem nas lahko ovirajo najrazličnejši strokovni oz. osebni zadržki ali pa se znajdemo v situaciji, iz katere sami ne najdemo poti. intervizija je oblika izobraževanja, ki udeležencem omogči drugačen pogled na situacije, ki se dogajajo na delovnem mestu in tako omogoča razbremenitev, kvalitetnejše delo in razvoj lastnih strokovnih kompetenc. Skupine potekajo 90 min, minimalno število prijavljenih je 5.Izobraževanja lahko tudi prilagodimo in izvedemo za celoten kolektiv.


top