Mediacija
Mediacija je proces, v katerem mediator pomaga dvema sprtima osebama pri iskanju skupne rešitve. V mediacijski proces se udeleženca vključita prostovoljno in si s pomočjo mediatorja prizadevata priti do sporazuma, ki bi ustrezal obema. Prednosti mediacije so, da se spori, ki se rešujejo z mediacijo, običajno hitro razrešijo, je učinkovita in uspešna, cilj je obojestransko zadovoljstvo ali sprejemljivost rešitve. Prav tako z mediacijo ni povezanih nobenih negativnih tveganj, kar pomeni, da lahko tvegamo le čas in morebitne stroške, saj v najslabšem primeru stanje ostane tako kot je.


top