PRIHAJAJOČI DOGODKI
INTERVIZIJAINTERVIZIJA za strokovne delavce, začnemo s 7.1.2020. Prijave so v teku – center info@zavodmind.si


ČUSTVOPEDIJAIzobraževanje ČUSTVOPEDIJA, 25.1.2020, v Ljubljani. Prijave so v teku – center info@zavodmind.si


REŠIMO SE DRAME V KOMUNIKACIJI S STARŠIIzobraževanje REŠIMO SE DRAME V KOMUNIKACIJI S STARŠI, 7.3.2019, v Ljubljani. Prijave v teku – center info@zavodmind.si
REFERENCE


  • Izvedba izobraževanj Čustvopedija in Rešimo se drame v komunikaciji s starši v šolskem letu 2017/18 in 2018/19 za strokovne delavce v VIZ, ki so se prijavili preko kataloga KATIS.
  • Predavanje Vzgoja za neodvisnost v MC Kotlovnica Kamnik (november 2017 in 2018)
  • Izvedba srečanj samopomočne skupine za starše otrok s posebnimi potrebami s sofinanciranjem Občine Domžale
  • Izvedba izobraževanja za kolektiv Vrtca Mavrica Brežice
  • Izvedba izobraževanja za strokovne delavce OŠ Frana Albrehta Kamnik
  • Izvedba izobraževanja za kolektiv OŠ Angela Besednjaka Maribor
  • top