PRIHAJAJOČI DOGODKI
ČUSTVOPEDIJAIzobraževanje za pedagoške delavce ČUSTVOPEDIJA, 12.2.2022. Prijave so v teku – center info@zavodmind.si


REŠIMO SE DRAME V KOMUNIKACIJI S STARŠIIzobraževanje za pedagoške delavce REŠIMO SE DRAME V KOMUNIKACIJI S STARŠI, 26.3.2022. Prijave so v teku – center info@zavodmind.si


ČUSTVEN IZBRUH V RAZREDUPredavanje za pedagoške delavce ČUSTVEN IZBRUH V RAZREDU, 9.3.2022. Prijave v teku – center info@zavodmind.si


KAKO SE POGOVARJATI Z OTROKOM IN NAJSTNIKOMInteraktivno predavanje za starše KAKO SE POGOVARJATI Z OTROKOM IN NAJSTNIKOM, 9.2.2022. Prijave v teku – center info@zavodmind.si


MOJ OTROK IMA ČUSTVEN IZBRUHInteraktivno predavanje za starše MOJ OTROK IMA ČUSTVEN IZBRUH, 16.2.2022. Prijave v teku – center info@zavodmind.si
REFERENCE


  • Izvedba predavanja Rešimo se drame v komunikaciji s starši - kolektiv OŠ Miroslava Vilharja Postojna, 2021.
  • Izvedba predavanja za starše Komunikacija z otrokom in najstnikom v organizaciji LAS Kamnik - november 2019 in 2020.
  • Izvedba izobraževanj Čustvopedija in Rešimo se drame v komunikaciji s starši v šolskem letu 2017/18 in 2018/19 za strokovne delavce v VIZ, ki so se prijavili preko kataloga KATIS.
  • Predavanje Vzgoja za neodvisnost v MC Kotlovnica Kamnik (november 2017 in 2018)
  • Izvedba srečanj samopomočne skupine za starše otrok s posebnimi potrebami s sofinanciranjem Občine Domžale
  • Izvedba izobraževanja za kolektiv Vrtca Mavrica Brežice
  • Izvedba izobraževanja za strokovne delavce OŠ Frana Albrehta Kamnik
  • Izvedba izobraževanja za kolektiv OŠ Angela Besednjaka Maribor
  • top