Skupinsko svetovanje
Skupinsko svetovanje je oblika svetovanja, ki se izvaja v manjši skupini. Skupino sestavlja 6 do 12 udeležencev, vodi pa jih psihoterapevt/svetovalec. Srečanja skupine potekajo enkrat tedensko ali enkrat na dva tedna in trajajo 90 min. Za delo v skupini velja načelo zaupnosti.


Vsebine, ki jih skupinsko svetovanje obravnava, so usmerjanje v reševanje nezadovoljujočih odnosov z bližnjimi, v partnerstvu, starševstvo, težave na delovnem mestu, …


Prednost skupinskega svetovanja je, da omogoča deljenje izkušenj, takojšnje povratne informacije s strani ostalih udeležencev skupine in medsebojno učenje. Na ta način je posamezniku omogočeno neposredno ozaveščanje lastnega doživljanja, prepoznavanje miselnih struktur in od tega odvisnih vzorcev reagiranja. Učenje tako poteka na dveh ravneh, na delu iz lastnih izkušenj in z opazovanjem oz. z identifikacijo izkušenj drugih.


Pomembna prednost skupine je tudi podpora, ki jo skupina nudi posamezniku.


Po dogovoru z udeleženci skupine lahko za vsako srečanje pripravimo krajše predavanje na določeno temo, ki nudi potem iztočnico za delo in pogovor v skupini.


top